Cenik dodatnih storitev

 • Določitev tržne vrednosti nepremičnine enostavne 50 €, kompleksne 100 €.
 • Pregled pravnega stanja nepremičnine 40 €.
 • Pridobitev ZK izpiska elektronski vpogled 5 €, uradni izpisek 15 €.
 • Pridobitev mapne kopije 10 €.
 • Pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča 15 €.
 • Pridobitev lokacijske informacije za gradnjo 30 €.
 • Izpolnitev ustreznih davčnih obrazcev in napovedi 50 €.
 • Izdelava ZK predloga 50 €.
 • Izdelava pisma o nameri ali predpogodbe 100 €.
 • Izdelava pogodb ( Prodajna, Menjalna, Darilna, Uskladitvena, Služnostna, O medsebojnih razmerjih ) enostavnejših 100 €, zahtevnejših 300 €.
 • Izdelava ZK dovolila 60 €.
 • Izdelava akta / sporazuma o ustanovitvi etažne lastnine 400 €.
 • Organizacija postopka pri prodaji kmetijskega zemljišča (ponudba, sprejem, vloge) 50€.
 • Primopredaja s spremembo podatkov pri elektro, komunalnih, i.p.d. službah 60 €.
 • Hramba dokumentov 50 €.
 • Svetovanje 40 €/uro.

 

Opombe:

 • Navedene cene ne vključujejo 22% DDV-ja.
 • Navedene cene ne vključujejo stroške upravnih in sodnih taks ter notarskih pristojbin.
 • Veljavnost cenika od 01. 01. 2010 do pisnih sprememb.

Top ponudba

KRIŽE

Posest: Prodaja
Cena 29.000,00 EUR

SENOVO

Hiša: Prodaja
Cena 215.000,00 EUR

SENOVO

Poslovni prostor: Prodaja
Cena 215.000,00 EUR
Vse storitve podjetjaCenikSplošni pogojiLicenca