Cenik dodatnih storitev

 • Določitev tržne vrednosti nepremičnine enostavne 50 €, kompleksne 100 €
 • Pregled pravnega stanja nepremičnine 40 €
 • Pridobitev ZK izpiska - elektronski vpogled 5 €, uradni izpisek 15 €
 • Pridobitev mapne kopije 10 €
 • Pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča 30 €
 • Pridobitev lokacijske informacije za gradnjo 30 €
 • Izpolnitev ustreznih davčnih obrazcev in napovedi 60 €
 • Izdelava pisma o nameri ali predpogodbe 100 €
 • Izdelava pogodb ( Prodajna, Menjalna, Darilna, Uskladitvena, Služnostna, O medsebojnih razmerjih ) enostavnejših 100 €, zahtevnejših 300 €  
 • Izdelava akta / sporazuma o ustanovitvi etažne lastnine 400 €
 • Organizacija postopka pri prodaji kmetijskega zemljišča (ponudba, sprejem, vloge) 60€
 • Primopredaja s spremembo podatkov pri elektro, komunalnih, i.p.d. službah 60 €
 • Hramba dokumentov 50 €
 • Svetovanje 40 €/uro
 •  

  Opombe:

 • DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (nismo zavezanci za DDV).
 •  Navedene cene ne vključujejo stroške upravnih in sodnih taks ter notarskih pristojbin.
 • Veljavnost cenika od 03. 01. 2022 do pisnih sprememb.

Top ponudba

SENOVO

Posest: Prodaja
Cena 175.587,00 EUR

KRŠKO

Poslovni prostor: Oddaja
Cena 3,00 EUR/m2/mesec

LIBNA

Hiša: Prodaja
Cena 120.000,00 EUR
Vse storitve podjetjaCenikSplošni pogojiLicenca