Nepremičninske storitve

Za vas kvalitetno in strokovno opravimo naslednje storitve:

 • posredovanje pri opravljanju nepremičninskih poslov prodaje, nakupa, oddaje, najema ali menjavi nepremičnin;
 • seznanitev naročitelja s tržnimi razmerami, ki so pomembni za določitev cene v pogodbi;
 • seznanitev naročitelja s predpisi, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe;
 • seznanitev naročitelja z vrsto in višino davčnih obveznosti in drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe;
 • pojasnitev morebitnih tveganj, povezanih z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine;
 • preverjanje pravnega stanja nepremičnine in morebitnih pravic tretjih;
 • preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine);
 • brezplačno oglaševanje v obsegu in na način, ki ga določi posrednik;
 • organizacija in vodenje ogledov, sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe;
 • sestava vseh vrst pogodb (pogodba o ari, prodajna pogodba, najemna pogodba,...) s strani univerzitetnega diplomiranega pravnika;
 • prijava pogodbe na odmero davka na promet nepremičnin pri pristojni davčni upravi;
 • hranjenje izvirnikov pogodb in drugih originalnih dokumentov do zaključka posla,...
 • vpis v zemljiško knjigo,...

 

Ostale storitve:

 • cenitev nepremičnine,
 • posredovanje pri urejanju kreditnih razmerij,
 • organiziranje selitve pohištva in opreme,
 • posredovanje geodetskih storitev
 • ...

Top ponudba

SEVNICA

Stanovanje: Prodaja
Cena 125.000,00 EUR

ZG. ŠIŠKA

Poslovni prostor: Prodaja
Cena 300.000,00 EUR

LIBNA

Hiša: Prodaja
Cena 120.000,00 EUR
Vse storitve podjetjaCenikSplošni pogojiLicenca